Workshops

 
 
Workshops
 
Bij Marsja Mudde Muziek kunt u terecht voor bijzondere workshops rond middeleeuwse en renaissance muziek. Er staan in de agenda meestal meerdere workshops voor zangers en zangeressen die geinteresseerd zijn in dit repertoire. Bij voldoende belangstelling kunnen deze workshops in overleg op andere dagen worden gegeven, of bij voorbeeld speciaal voor uw ensemble of koor. 
Marsja geeft niet alleen workshops voor mensen die al zingen, maar ook voor scholen, musea en bedrijven. Hierin staat soms het zingen of de muziekgeschiedenis voorop, soms andere thema’s. Op verzoek ontwikkelt Marsja tevens workshops op maat voor allerlei doelgroepen.
 
 
Workshops voor zingende liefhebbers van ieder niveau:
Deze workshops focussen op kennismaking met het repertoire. Elke deelnemer wordt op haar of zijn niveau geholpen om het repertoire te kunnen zingen. Als groep wordt gewerkt aan de interpretatie. Bij voldoende belangstelling is er een splitsing naar niveau in meer groepen mogelijk.
Die Minne mint ende singt: Middeleeuwse Gezongen Liefdespoëzie uit Nederland en Duitsland
11-12 februari 2023; kosten: 137 Euro per persoon
In deze workshop werken we twee dagen lang aan het prachtige repertoire van de Minnesang, een muziekgenre in middeleeuws Duitsland en Nederland, afgeleid van de muziek van de Franse Troubadours en Trouvères. De zogenoemde Hoofse Liefde viert in deze periode hoogtij en inspireert velen tot bloemrijke poëzie, die in deze periode nog onlosmakelijk verbonden is aan de muziek. De deelnemers gaan in tweetallen aan de slag met telkens twee liederen. Daarnaast wordt met de groep als geheel ook aan enkele stukken gewerkt. Bespelers van middeleeuwse instrumenten (b.v. blokfluit, vedel, portatief) die zichzelf of andere deelnemers kunnen en willen begeleiden zijn ook van harte welkom, maar de aandacht gaat vooral uit naar het uitdrukken van de tekst.
Franciscus' Ode aan de Dieren: Liederen over Schepping en Dierenrijk uit Italiaanse Middeleeuwse en Renaissance Muziek Handschriften
30 september of 7 oktober 2023; kosten: 87 Euro per persoon
Ter gelegenheid van Dierendag, tevens de feestdag van Sint Franciscus van Assisi, de naamgever van onze huidige paus, werken we in deze workshop aan muziek uit de Italiaanse middeleeuwen en vroege renaissance. De uitgezochte liederen gaan over Franciscus en / of over zijn zo geliefde dieren en de schepping en komen uit het repertoire van onder andere de Lauda en Trecento. Bespelers van middeleeuwse en renaissance instrumenten zijn ook van harte welkom, maar het accent ligt op het zingen.
Een Middeleeuwse Kerst: Middeleeuwse Kerstliederen uit de Nederlanden
9 december 2023; kosten: 87 Euro per persoon
Het feest van de geboorte van Christus is in de Christelijke traditie een van de belangrijkste feesten, in de middeleeuwen zelfs het allerbelangrijkste. De muziek die voor het Kerstfeest werd geschreven was daarom in vergelijking met ander repertoire ook vaker meerstemmig, had vaker mooie versieringen (melismen, 'trillers', etc.) en werd volgens de overlevering vaker begeleid door instrumenten. Het repertoire voor deze workshop is gekozen uit middeleeuwse handschriften uit de Nederlanden, die het Kerstverhaal rijk illustreren. Een belangrijk deel van het gekozen repertoire staat in het boek 'Liederen van Licht en Troost' (M. Kalse en M. Mudde, 2013) waarin een bloemlezing van liederen uit de zogenaamde Moderne Devotie in handschrift is weergegeven, met transcriptie van de teksten en vertalingen. Dit boek wordt tijdens de workshop gebruikt. Bespelers van middeleeuwse en renaissance instrumenten zijn ook van harte welkom ter verhoging van de feestvreugde, maar het accent ligt op het zingen.
workshop op maat voor uw koor of een andere context
 
Workshops voor gevorderden en (pre)professionals:
Bij deze workshops wordt verwacht dat de deelnemers voldoende ervaring hebben om de uitdaging van het volledig lezen uit de originele notatie aan te gaan. Er wordt zowel individueel als in groepjes gewerkt aan het repertoire. De workshop wordt afgesloten met een openbaar toonmoment.
Op weg naar Santiago da Compostella: Middeleeuwse Pelgrimsliederen uit voornamelijk Spaanse en Franse Muziek Handschriften
Datum nader bekend te maken; kosten: 197 Euro per persoon
De zomer was in de middeleeuwen vaak de beste periode om te reizen. Om de pas en de zin erin te houden onderweg werd er vaak gezongen. De reizen die de middeleeuwer maakte dienden vaak voor bezoek aan verre familie, als boodschapper voor hooggeplaatste mensen, op oorlogspad (kruistochten!), of juist op de vlucht voor gevaar, of als boetedoening: de pelgrimsreizen. Nog steeds is Santiago da Compostella een belangrijke bedevaartsplaats. In deze driedaagse workshop verkennen we enkele overgeleverde meerstemmige pelgrimsliederen uit de Codex Calixtinus, aangevuld met liederen uit de Codex Las Huelgas, het Llibre Vermeil en de Cantigas de Santa Maria. Intonatie, balans en expressie zijn de leerdoelen.
Hildegard von Bingen: verdieping in de liederen van Hildegard von Bingen vanuit de Dendermonde Codex en de Riesencodex
10-14 juli 2023; 250 Euro
Onder auspicien van Center Cantus Modalis en in samenwerking met Cora Schmeiser ontwikkelt Marsja Mudde Muziek een vijfdaagse workshop rondom het rijke repertoire van de abdis Hildegard von Bingen. Er zal gewerkt worden vanuit reproducties van de originele handschriften. Thema’s in de workshop zijn uitspraak en betekenis, structuur en opbouw, cheironomie versus neumen, bourdons en andere creatieve keuzemogelijkheden en natuurlijk vocale flexibiliteit vanwege de grote ambitus van Hildegards muziek. Voor meer informatie: zie deze link naar Center Cantus Modalis.
workshop op maat voor uw ensemble of koor
 
Workshops voor kinderen op de basisschool:
Deze workshops verbinden muziek aan andere schoolvakken. Prijzen zijn afhankelijk van de duur van de workshop en van andere afspraken.
Middeleeuwse muziek en notatie: we ontdekken de ontwikkeling van methoden om muziek over te dragen en van de muzieknotatie, in relatie tot de ontwikkelingen in de historie van de muziekstijlen zelf (vanaf groep 3).
Een middeleeuwse kerst: samen kijken naar de beeldtaal rondom kerst in de middeleeuwen en ervaren hoe die in de teksten en melodieen van middeleeuwse kerstliedjes is verwerkt; over de relatie tussen verbeelding en muziek (vanaf groep 3)
Het kerelslied: een nieuwe tekst maken voor een heel oud Nederlands lied; over de relatie tussen taal en muziek in de middeleeuwen en nu (vanaf groep 6)
De keuken van de zangeres: een kijkje in de ‘keuken’ van Marsja Mudde Muziek; over de relatie tussen muziek en andere schoolvakken, zoals taal, rekenen, geschiedenis, filosofie, natuur en techniek, bewegingsonderwijs en zingeving (vanaf groep 3).
workshop op maat voor uw klas
workshop op maat voor uw leerkrachten en onderwijsondersteuners
 
Workshops voor middelbare scholieren:
De beschreven workshops zijn geschikt voor een "blokuur" of een dagdeel. De prijzen zijn afhankelijk van de lesduur en andere afspraken.
Het kerelslied: een nieuwe tekst maken voor een heel oud Nederlands lied; over analyse van taal en muziek en de relatie ertussen (voor alle leerjaren en niveaus; ook geschikt bij poezie-onderwijs)
Rondje Europa: een kennismaking met verschillende middeleeuwse muziekstijlen door heel Europa (gericht op bovenbouwleerlingen die muziek als keuzevak doen)
workshop op maat voor uw klas
workshop op maat voor uw docenten en praktijkbegeleiders
 
Workshops voor bedrijven:
Informeert u vrijblijvend naar de prijzen van deze workshop of een workshop op maat.
Held of antiheld? Een workshop rond het troubadourslied ‘Ja nuns hons pris’ van de 12e eeuwse koning van Engeland, Richard Leeuwenhart, waarin thema’s als verbinding, leiden en volgen, balans en ervaren door te doen aan bod komen.
workshop op maat voor uw bedrijf
 
 
 
 
   
 
Marsja Mudde Muziek