Cursussen & Workshops

 
 
Zangeres en zangpedagoge Marsja Mudde, gespecialiseerd in muziek van middeleeuwen en de renaissance, verzorgt regelmatig cursussen en workshops zang op het gebied van de Oude Muziek (Middeleeuwen, Renaissance en Barok). U kunt individueel voor de workshops inschrijven. Op verzoek kan zij deze workshops ook op locatie verzorgen voor groepen, bij voorbeeld voor uw koor of ensemble, of voor uw leerlingen of medewerkers.
 
 

Workshops Zang Oude Muziek in 2019-2020
 
Workshop Zang "Die Minne mint ende singt": Middeleeuwse Gezongen Liefdespoëzie uit Nederland en Duitsland
In deze workshop werken we een of twee dagen lang aan het prachtige repertoire van de Minnesang, een muziekgenre in middeleeuws Duitsland en Nederland, afgeleid van de muziek van de Franse Troubadours en Trouvères. De zogenoemde Hoofse Liefde viert in deze periode hoogtij en inspireert velen tot bloemrijke poëzie, die in deze periode nog onlosmakelijk verbonden is aan de muziek. De deelnemers gaan in tweetallen aan de slag met telkens twee liederen. Daarnaast wordt met de groep als geheel ook aan enkele stukken gewerkt. Instrumentalisten van middeleeuwse instrumenten (b.v. blokfluit, vedel, portatief) of zangers die zichzelf op instrumenten kunnen en willen begeleiden zijn ook van harte welkom.
De datum voor deze workshop ligt nog niet vast. Dat heeft ook een voordeel: u kunt nog mee bepalen wanneer deze workshop gegeven wordt!
 

Workshop Zang "Franciscus' Ode aan de Dieren": Liederen over Schepping en Dierenrijk uit Italiaanse Middeleeuwse en Renaissance Muziek Handschriften
Ter gelegenheid van Dierendag, tevens de feestdag van Sint Franciscus van Assisi, de naamgever van onze huidige paus, werken we in deze workshop aan muziek uit de Italiaanse middeleeuwen en renaissance. De uitgezochte liederen gaan over Franciscus en / of over zijn zo geliefde dieren en de schepping en komen uit het repertoire van onder andere de Lauda, Ars Subtilior en Trecento. Bespelers van middeleeuwse en renaissance instrumenten zijn ook van harte welkom.
Deze workshop wordt gegeven op Dierendag, vrijdag 4 oktober 2019.
 

Workshop Zang "Een Middeleeuwse Kerst": Middeleeuwse Kerstliederen uit de Nederlanden
Kerstmis – het feest van de geboorte van Christus – is in de Christelijke traditie een van de belangrijkste feesten, in de middeleeuwen zelfs het allerbelangrijkste. De muziek die voor het Kerstfeest werd geschreven was daarom in vergelijking met ander repertoire ook vaker meerstemmig, had vaker mooie versieringen (melismen, 'trillers', etc.) en werd volgens de overlevering vaker begeleid door instrumenten. Voor deze workshop zocht ik middeleeuwse liederen bij elkaar uit handschriften uit de Nederlanden, die het Kerstverhaal met alles er op en er aan illustreren. Een belangrijk deel van het gekozen repertoire staat in het boek 'Liederen van Licht en Troost' (M. Kalse en M. Mudde, 2013) waarin een bloemlezing van liederen uit de zogenaamde Moderne Devotie in handschrift is weergegeven, met transcriptie van de teksten en vertalingen. Dit boek wordt tijdens de workshop gebruikt.
Deze workshop wordt gegeven op zaterdag 21 december 2019.
 

Workshop Zang "Op weg naar Santiago da Compostella": Middeleeuwse Pelgrimsliederen uit voornamelijk Spaanse Muziek Handschriften (UITGESTELD)
Als de zomer aanbreekt bereidt vrijwel iedereen zich voor op de vakantie. Ook in de middeleeuwen werd veel gereisd en om de pas en de zin erin te houden werd er vaak gezongen. De reizen die de middeleeuwer maakte dienden vaak voor bezoek van verre familie, als boodschapper voor hooggeplaatste mensen, als oorlogspad (kruistochten!) of als boetedoening: de pelgrimsreizen. Nog steeds is Santiago da Compostella een belangrijke bedevaartsplaats. In deze workshop verkennen we de overgeleverde pelgrimsliederen uit onder andere de Codex Calixtinus, aangevuld met liederen uit de Codex Las Huelgas, het Llibre Vermeil en de Cantigas de Santa Maria.
Deze workshop wordt aan het begin van de zomer gegeven. De precieze datum is nog niet bekend en wordt mede in overleg met u bepaald.
NB DEZE WORKSHOP KAN ALLEEN DOORGAAN INDIEN DE MAATREGELEN VANWEGE DE CORONA-EPIDEMIE WEER WORDEN OPGEHEVEN. IK HOUD U OP DE HOOGTE.
 


Algemene informatie over de workshops
 
 • Door wie? Bovenstaande workshops worden allemaal gegeven door sopraan Marsja Mudde, specialiste in de muziek van middeleeuwen en renaissance.
 • Voor wie? In principe zijn de workshops bedoeld voor volwassen zangers m/v met minimaal enige koorervaring, die zich graag laten uitdagen om van middeleeuwse en renaissance-notatie te lezen. Meer ervaren zangers en (semi)professionals zijn ook van harte welkom en worden waar mogelijk extra uitgedaagd. Vanaf 2 deelnemers kan de workshop al doorgang vinden. Maximum aantal deelnemers is telkens 16. Bij overinschrijving kan een tweede workshop met hetzelfde thema worden gepland.
 • Waar? In 's-Hertogenbosch of directe omgeving, op een locatie die past bij de muziek en het aantal deelnemers. De precieze locatie wordt tijdig bekendgemaakt.
 • Hoe laat? Om kwart voor 10 staan de koffie en thee klaar. Er wordt telkens gewerkt van 10 uur 's ochtends tot ca. 6 uur 's middags, eindigend met een 'toonmoment', waarbij geïnteresseerden mogen komen luisteren.
 • Wat kost het? De workshops kosten 77 Euro voor 1 dag. Dit is inclusief BTW, koffie en thee, een eenvoudige lunch, eenmalige telefonische voorbereidingscoaching en studiemateriaal. Voor de workshop "Een Middeleeuwse Kerst" komt daarbij de aanschaf van het boek, normaal 20 Euro, voor deelnemers 15 Euro. Als u meerdere workshops wilt meedoen, krijgt u "stapelkorting": iedere volgende workshop kost u – bij gelijktijdige inschrijving – 10% minder: de tweede kost dan dus 69,30 Euro per dag, de derde 61,60 Euro, enzovoort.
 • Hoe schrijf ik me in? Stuur een e-mail naar docente Marsja Mudde, waarin u duidelijk de volgende gegevens meldt:
  • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
  • Uw geboortedatum
  • Uw stemtype (sopraan, alt, tenor, bas) en aantal jaren koorervaring / zangles
  • De workshop(s) waaraan u wenst deel te nemen en de dag waarop die gegeven wordt of uw voorkeur voor een periode of dag waarin een nog niet geplande workshop zou kunnen vallen
  • Eventuele bijzonderheden (dieetwensen, fysieke beperkingen, vragen).
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestigings-e-mail met in de bijlagen de factuur en de algemene voorwaarden. De inschrijving is pas definitief nadat u het totaalbedrag heeft overgemaakt op het in de factuur vermelde rekeningnummer.
 • Bij annulering door Marsja Mudde Muziek krijgt u uw volledige inschrijfgeld terug. Bij uw annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus krijgt u 80% van het bedrag terug. Bij uw annulering tot 1 week tevoren krijgt u 50% terug. Daarna betaalt u bij annulering het volledige inschrijfgeld. Het eventueel reeds ontvangen cursusmateriaal mag u bij annulering behouden.
 
Ik hoop u als deelnemer te mogen begroeten bij mijn workshops!
Marsja Mudde
 
 
 
 
   
 
Marsja Mudde Muziek